LĐLĐ Thanh Hoá thành lập “Tổ an toàn COVID-19” trên xe lưu động

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (áo sáng) kiểm tra công tác phòng chống dịch và động viên công nhân lao động. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (áo sáng) kiểm tra công tác phòng chống dịch và động viên công nhân lao động. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (áo sáng) kiểm tra công tác phòng chống dịch và động viên công nhân lao động. Ảnh: X.H
Lên top