Thanh Hoá: Bệnh viện nghìn tỉ nhưng bệnh nhân phải long đong xạ trị

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá được đầu tư xây dựng hiện đại. Ảnh: T.L
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá được đầu tư xây dựng hiện đại. Ảnh: T.L
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá được đầu tư xây dựng hiện đại. Ảnh: T.L
Lên top