Hư hỏng trên cao tốc 34.000 tỷ: Có cả "khói" lẫn "lửa", nên mất niềm tin

VEC đang khẩn trương khắc phục hư hỏng trên cao tốc ĐN-Quảng Ngãi, dự kiến 19.10 hoàn tất. Ảnh: Đỗ Vạn
VEC đang khẩn trương khắc phục hư hỏng trên cao tốc ĐN-Quảng Ngãi, dự kiến 19.10 hoàn tất. Ảnh: Đỗ Vạn
VEC đang khẩn trương khắc phục hư hỏng trên cao tốc ĐN-Quảng Ngãi, dự kiến 19.10 hoàn tất. Ảnh: Đỗ Vạn
Lên top