Mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đi xem họ sửa đường cao tốc

Ảnh: VOV
Ảnh: VOV