Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Bộ Giao thông Vận tải đã bỏ qua cảnh báo của tư vấn giám sát?

Dù có nguyên nhân từ đâu, những hỏng hóc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng sẽ được khắc phục triệt để, kể cả cào lên làm lại. Thứ trưởng Thọ khẳng định.
Dù có nguyên nhân từ đâu, những hỏng hóc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng sẽ được khắc phục triệt để, kể cả cào lên làm lại. Thứ trưởng Thọ khẳng định.
Dù có nguyên nhân từ đâu, những hỏng hóc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng sẽ được khắc phục triệt để, kể cả cào lên làm lại. Thứ trưởng Thọ khẳng định.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top