Cao tốc 34.000 tỷ hư hỏng: Làm rõ trách nhiệm, không chấp nhận việc đổ lỗi do... mưa

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)
Lên top