Hơn 34.000 người đã rời TPHCM, các doanh nghiệp đang rất cần người lao động

Nhiều người mong muốn được từ các tỉnh đang vùng dịch như TPHCM, Bình Dương... trở về quê. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều người mong muốn được từ các tỉnh đang vùng dịch như TPHCM, Bình Dương... trở về quê. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều người mong muốn được từ các tỉnh đang vùng dịch như TPHCM, Bình Dương... trở về quê. Ảnh: Đình Trọng
Lên top