Hoa hậu Trái đất Phương Khánh tham gia Chiến dịch “Giờ Trái đất”

Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.
Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.
Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh.
Lên top