Đạp xe, tuyên truyền trên mạng xã hội về Giờ trái đất 2019

Đạp xe trên các tuyến phố hưởng ứng Giờ trái đất 2019. Ảnh: Lê Phi Long
Đạp xe trên các tuyến phố hưởng ứng Giờ trái đất 2019. Ảnh: Lê Phi Long
Đạp xe trên các tuyến phố hưởng ứng Giờ trái đất 2019. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top