Hơn 300 người tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019 tại Đà Nẵng

Hơn 300 người mitting hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019 tại Đà Nẵng.
Hơn 300 người mitting hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019 tại Đà Nẵng.
Hơn 300 người mitting hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019 tại Đà Nẵng.
Lên top