Hành trình thoát nghèo của gia đình nghèo ở Sóc Trăng