Hàng trăm người tham gia nhặt rác ở Hội An

Tham gia dọn rác bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Thanh Chung
Tham gia dọn rác bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Thanh Chung
Tham gia dọn rác bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top