Hải Phòng dừng hoạt động 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19

9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Hải Phòng dừng hoạt động từ ngày mai, 7.9. Ảnh Mai Dung
9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Hải Phòng dừng hoạt động từ ngày mai, 7.9. Ảnh Mai Dung
9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Hải Phòng dừng hoạt động từ ngày mai, 7.9. Ảnh Mai Dung
Lên top