Mở lại phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

4 bị cáo vụ án tham ô tài sản Ocean Bank Hải Phòng. Ảnh ĐL
4 bị cáo vụ án tham ô tài sản Ocean Bank Hải Phòng. Ảnh ĐL
4 bị cáo vụ án tham ô tài sản Ocean Bank Hải Phòng. Ảnh ĐL
Lên top