Hải Phòng tăng chốt kiểm dịch COVID-19, nhiều phương tiện phải quay đầu

Hải Phòng thành lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các điểm giáp ranh tỉnh Hải Dương. Ảnh MD
Hải Phòng thành lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các điểm giáp ranh tỉnh Hải Dương. Ảnh MD
Hải Phòng thành lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các điểm giáp ranh tỉnh Hải Dương. Ảnh MD
Lên top