Hải Phòng dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống đường phố từ ngày 19.7

Từ 19.7, Hải Phòng dừng, đóng các vườn hoa, công viên, dừng các hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố. Ảnh MC
Từ 19.7, Hải Phòng dừng, đóng các vườn hoa, công viên, dừng các hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố. Ảnh MC
Từ 19.7, Hải Phòng dừng, đóng các vườn hoa, công viên, dừng các hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố. Ảnh MC
Lên top