Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đi các tỉnh từ Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam và ngược lại. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đi các tỉnh từ Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam và ngược lại. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng vận tải hành khách tuyến cố định đi các tỉnh từ Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam và ngược lại. Ảnh Mai Dung
Lên top