Hải Phòng: Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có ca ngoài cộng đồng

Hải Phòng phát hiện thêm 1 ca dương tính ngoài cộng đồng. Ảnh CTV.
Hải Phòng phát hiện thêm 1 ca dương tính ngoài cộng đồng. Ảnh CTV.
Hải Phòng phát hiện thêm 1 ca dương tính ngoài cộng đồng. Ảnh CTV.
Lên top