Hải Phòng tìm người trên xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố ngày 12.7

Hải Phòng tìm người đến 5 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng tìm người đến 5 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng tìm người đến 5 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top