Hải Phòng: Dự án nghìn tỉ chậm tiến độ vì chưa vay được vốn ngân hàng

Dự án tuyến đường bộ ven biển tại khu vực qua địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.
Dự án tuyến đường bộ ven biển tại khu vực qua địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.
Dự án tuyến đường bộ ven biển tại khu vực qua địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.
Lên top