Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong, sáng tạo, đóng góp xây dựng thành phố

Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng trao bức trướng tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng trao bức trướng tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng trao bức trướng tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố. Ảnh Mai Dung
Lên top