LĐLĐ Kiến An (Hải Phòng) ký kết thỏa thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Kiến An (Hải Phòng) ký kết chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên với Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến An. Ảnh CTV
Liên đoàn Lao động quận Kiến An (Hải Phòng) ký kết chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên với Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến An. Ảnh CTV
Liên đoàn Lao động quận Kiến An (Hải Phòng) ký kết chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên với Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến An. Ảnh CTV
Lên top