Không dấu hiệu lâm sàng, nam bệnh nhân xét nghiệm 10 lần vẫn dương tính SARS-CoV-2

Sau khi Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng xuất hiện nhân viên dương tính với COVID-19, Bệnh viện đã bị phong tỏa. Ảnh MD
Sau khi Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng xuất hiện nhân viên dương tính với COVID-19, Bệnh viện đã bị phong tỏa. Ảnh MD
Sau khi Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng xuất hiện nhân viên dương tính với COVID-19, Bệnh viện đã bị phong tỏa. Ảnh MD
Lên top