Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng:

Hải Phòng tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào 3 trụ cột kinh tế

Phối cảnh cầu Rào 2 (Hải Phòng) đang được xây dựng. Ảnh: MC
Phối cảnh cầu Rào 2 (Hải Phòng) đang được xây dựng. Ảnh: MC
Phối cảnh cầu Rào 2 (Hải Phòng) đang được xây dựng. Ảnh: MC
Lên top