Hải Phòng: Di dời thành công quả bom 250kg dưới lòng sông Tam Bạc

Cán bộ, chiến sĩ Ban Công binh di dời quả bom đến nơi tập kết. Ảnh ĐL
Cán bộ, chiến sĩ Ban Công binh di dời quả bom đến nơi tập kết. Ảnh ĐL
Cán bộ, chiến sĩ Ban Công binh di dời quả bom đến nơi tập kết. Ảnh ĐL
Lên top