Hải Phòng: Công ty KaiYang sẽ có lãnh đạo mới thay thế giám đốc bỏ trốn

Công nhân KaiYang phấn khởi trước thông tin doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Ảnh ĐL
Công nhân KaiYang phấn khởi trước thông tin doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Ảnh ĐL
Công nhân KaiYang phấn khởi trước thông tin doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Ảnh ĐL
Lên top