Hải Phòng: Chủ doanh nghiệp biến mất, hơn 2.500 công nhân nháo nhác

Hàng nghìn người lao động mất việc làm sau khi chủ DN bỏ trốn. Ảnh ĐL
Hàng nghìn người lao động mất việc làm sau khi chủ DN bỏ trốn. Ảnh ĐL
Hàng nghìn người lao động mất việc làm sau khi chủ DN bỏ trốn. Ảnh ĐL
Lên top