Hải Phòng buộc cách ly tập trung 2 lái xe vi phạm quy định phòng dịch

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh đối với các xe vi phạm. Ảnh: Cổng TTĐT huyện An Dương (Hải Phòng)
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh đối với các xe vi phạm. Ảnh: Cổng TTĐT huyện An Dương (Hải Phòng)
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh đối với các xe vi phạm. Ảnh: Cổng TTĐT huyện An Dương (Hải Phòng)
Lên top