Hải Phòng xử phạt xe ôm chở khách trốn khai báo y tế để vào thành phố

Các lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Các lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Các lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top