Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án điều trị 2.000 bệnh nhân COVID-19

Hệ thống cung cấp oxi hiện có tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hệ thống cung cấp oxi hiện có tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hệ thống cung cấp oxi hiện có tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Lên top