Hải Dương: Nhiều dịch vụ kinh doanh tiếp tục "đóng cửa" phòng COVID-19

Một số dịch vụ kinh doanh ở Hải Dương chưa được phép hoạt động trở lại. Ảnh minh họa MD
Một số dịch vụ kinh doanh ở Hải Dương chưa được phép hoạt động trở lại. Ảnh minh họa MD
Một số dịch vụ kinh doanh ở Hải Dương chưa được phép hoạt động trở lại. Ảnh minh họa MD
Lên top