Hải Dương: Quán bar, karaoke tiếp tục dừng hoạt động qua kỳ nghỉ lễ 30.4

Hải Dương tiếp tục dừng một số dịch vụ quán bar, karaoke, massage cho đến qua kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5. Ảnh MD
Hải Dương tiếp tục dừng một số dịch vụ quán bar, karaoke, massage cho đến qua kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5. Ảnh MD
Hải Dương tiếp tục dừng một số dịch vụ quán bar, karaoke, massage cho đến qua kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5. Ảnh MD
Lên top