Hải Dương: Gần 500 cán bộ Công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Hội nghị tập huấn về Bộ luật lao động 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức. Ảnh: Diệu Thúy
Hội nghị tập huấn về Bộ luật lao động 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức. Ảnh: Diệu Thúy
Hội nghị tập huấn về Bộ luật lao động 2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức. Ảnh: Diệu Thúy
Lên top