Hải Dương: Trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lực lượng chức năng hai bên làm thủ tục trao trả người. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lực lượng chức năng hai bên làm thủ tục trao trả người. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lực lượng chức năng hai bên làm thủ tục trao trả người. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top