Hà Tĩnh: 2.000 ha ruộng bị ngập, nông dân xót xa gặt lúa lên mầm

Nông dân xã Sơn Phúc (Hương Sơn-  Hà Tĩnh) gặt lúa lên mầm về cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Minh Lý
Nông dân xã Sơn Phúc (Hương Sơn- Hà Tĩnh) gặt lúa lên mầm về cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Minh Lý
Nông dân xã Sơn Phúc (Hương Sơn- Hà Tĩnh) gặt lúa lên mầm về cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Minh Lý
Lên top