Ưu tiên dọn dẹp trường lớp, tổ chức lại hoạt động dạy học sau mưa lũ

Tập trung lực lượng dọn dẹp với phương châm "Nước đến đâu dọn dẹp đến đó".
Tập trung lực lượng dọn dẹp với phương châm "Nước đến đâu dọn dẹp đến đó".
Tập trung lực lượng dọn dẹp với phương châm "Nước đến đâu dọn dẹp đến đó".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top