Hà Nội: Tăng cường phòng dịch tại 5 khách sạn đang sử dụng làm khu cách ly

Lên top