Thông tin mới nhất về phí cách ly ở các khách sạn tại TPHCM

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin về phí cách ly ở các khách sạn tại TPHCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin về phí cách ly ở các khách sạn tại TPHCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin về phí cách ly ở các khách sạn tại TPHCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Lên top