Cơ quan chức năng lý giải việc khách không đồng ý phí cách ly khách sạn

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Phan Thanh Tâm lý giải việc khách không đồng ý phí cách ly khách sạn. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Phan Thanh Tâm lý giải việc khách không đồng ý phí cách ly khách sạn. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Phan Thanh Tâm lý giải việc khách không đồng ý phí cách ly khách sạn. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Lên top