Đóng phí cách ly là thể hiện trách nhiệm phòng chống dịch

Bên ngoài một khách sạn cách ly tại Quảng Ninh. Ảnh: Trần Nam
Bên ngoài một khách sạn cách ly tại Quảng Ninh. Ảnh: Trần Nam
Bên ngoài một khách sạn cách ly tại Quảng Ninh. Ảnh: Trần Nam
Lên top