Hà Nội sẽ không gia hạn các dự án chậm tiến độ 5-10 năm

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội sẽ kiến nghị không gia hạn cho các dự án chậm tiến độ 5-10 năm Ảnh: P.H
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội sẽ kiến nghị không gia hạn cho các dự án chậm tiến độ 5-10 năm Ảnh: P.H
Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội sẽ kiến nghị không gia hạn cho các dự án chậm tiến độ 5-10 năm Ảnh: P.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top