Luật Đất đai, làm gì để tránh “nhập nhèm”, lợi dụng?

Đất của ông Lê Văn Hồng bị thu hồi để giao cho doanh nghiệp. Ảnh: QĐ
Đất của ông Lê Văn Hồng bị thu hồi để giao cho doanh nghiệp. Ảnh: QĐ
Đất của ông Lê Văn Hồng bị thu hồi để giao cho doanh nghiệp. Ảnh: QĐ