Hà Nội: Yêu cầu giải trình rõ các dự án để đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích

Toàn cảnh phiên giải trình HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh P.H
Toàn cảnh phiên giải trình HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh P.H
Toàn cảnh phiên giải trình HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh P.H
Lên top