Công an Hà Nội phân cấp cho CSGT, công an xã, phường cấp giấy đi đường

Công an Hà Nội phân công Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các xã phường, thị trấn xét, duyệt, cấp giấy đi đường. Ảnh: LĐO
Công an Hà Nội phân công Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các xã phường, thị trấn xét, duyệt, cấp giấy đi đường. Ảnh: LĐO
Công an Hà Nội phân công Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các xã phường, thị trấn xét, duyệt, cấp giấy đi đường. Ảnh: LĐO
Lên top