Bí thư Hà Nội: Phải bảo đảm thực hiện giãn cách thực chất

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội kiểm tra việc thiết lập các chốt. Ảnh: PV
Bí thư, Chủ tịch Hà Nội kiểm tra việc thiết lập các chốt. Ảnh: PV
Bí thư, Chủ tịch Hà Nội kiểm tra việc thiết lập các chốt. Ảnh: PV
Lên top