Gió to, sóng lớn do bão số 14, 2 thuyền viên “bay” xuống biển