Gia Lai kiểm soát nhiều ca tái dương tính để học sinh đến trường theo lịch

Gia Lai kiểm soát chặt số ca tái dương tính sau khi điều trị COVID-19. Ảnh T.T
Gia Lai kiểm soát chặt số ca tái dương tính sau khi điều trị COVID-19. Ảnh T.T
Gia Lai kiểm soát chặt số ca tái dương tính sau khi điều trị COVID-19. Ảnh T.T
Lên top