EVNCPC bàn giao nhà tình nghĩa tại huyện miền núi Quảng Nam

Chính quyền địa phương, lãnh đạo EVNCPC và PC Quảng Nam tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Viết Thi . Ảnh: NP
Chính quyền địa phương, lãnh đạo EVNCPC và PC Quảng Nam tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Viết Thi . Ảnh: NP
Chính quyền địa phương, lãnh đạo EVNCPC và PC Quảng Nam tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Viết Thi . Ảnh: NP
Lên top