LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trao 5 nhà tình nghĩa cho người lao động nghèo

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên bàn giao nhà tình nghĩa cho người lao động nghèo sáng 22.1.
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên bàn giao nhà tình nghĩa cho người lao động nghèo sáng 22.1.
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên bàn giao nhà tình nghĩa cho người lao động nghèo sáng 22.1.
Lên top