Cty Điện lực Đắk Nông trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Đại diện PC Đắk Nông trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà H’ Hồng trú tại bon Srê Ú, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.
Đại diện PC Đắk Nông trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà H’ Hồng trú tại bon Srê Ú, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.
Đại diện PC Đắk Nông trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà H’ Hồng trú tại bon Srê Ú, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.
Lên top